Lucas 1,39-56

Vertaling

39
Toen Maria was opgestaan in die dagen,
trok zij naar het gebergte
met spoed,
naar een stad [van] Juda
40
zij kwam binnen
in het huis van Zacharias
en zij groette Elisabeth.
41
Het geschiedde toen Elisabeth de groet van Maria hoorde,
daar sprong het kind op in haar buik
en zij raakte vervuld van heilige geest, Elisabeth
42
en zij riep met een grote schreeuw
en zei:
“Gezegend ben jij onder de vrouwen
en gezegend de vrucht van jouw buik.
43
waar vandaan [gebeurt] mij dit
dat de moeder van mijn heer naar mij toekomt?
44
Want zie! Toen het geluid van jouw groet in mijn oren geschiedde,
sprong uit pure vreugde het kind op in mijn buik!
45
Gelukkig zij
die vertrouwd heeft dat er uitvoering gegeven zal worden
aan wat haar vanwege de heer is gesproken”
46
[Maria] zegt:
“Groot maakt mijn ziel de heer
47
en verheugd is mijn geest over [de] God mijn redder,
48
omdat hij heeft neer gezien op de neergebogenheid van zijn dienares,
want zie! van nu af zullen mij gelukkig noemen alle geslachten
49
omdat hij mij grote dingen heeft gedaan, de krachtige;
en heilig is zijn naam
50
zijn barmhartigheid van geslacht op geslacht
voor hen die hem vrezen.
51
Sterkte doet hij met zijn arm,
hij verstrooit de hoogmoedigen in het denken van hun hart,
52
hij stoot machtigen van tronen
en hij verhoogt neergebogenen,
53
hongerigen vervult hij met goederen
en rijken stuurt hij leeg weg.
54
Hij maakt zich meester van Israël zijn knecht
om zijn barmhartigheid te gedenken,
55
zoals hij sprak tegen onze vaderen
tegen Abraham en tegen zijn zaad voor de tijd”
56
Maria bleef bij haar
ongeveer drie maanden
en zij keerde terug naar haar huis.
 
 
Vs 39: Letterlijk: een stad Juda; de Staat” Juda? Cf. Lk 1: 65
Vs 41: σκιρταω – bewegen, springen van vreugde; cf Rebekka Gen 25: 22
βρεφoς – “Leibesfrucht” – kindeke (SV), i.t.t. τεκvov dat dan consequent “kind” betekent
heilige geeste cf vs 15
Vs 42 “Gezegend boven de vrouwen”. cf Ri 5: 24 het lied van Debora; cf Lk 11: 27 een onbekende vrouw uit de menigte, die “haar stem verheft” en ook Judith 13: 18, de toespraak van Uzzia: “Gezegend ben jij…”
Vrucht… cf Dt 28: 4
Vs 43 “Waar vandaan komt mijn heer tot zijn knecht…” 2Sam 24: 21: Arauna tegen David
Vs 45 Dat vertrouwen wordt in Hb. 11:11 aan Sara toegedicht
Vs 46: niet alle mss hebben hier de naam van Maria, het Magnificat zou dus ook uit de mond van Elisabeth kunnen zijn…
Vs 54 antilambanomai helpen, deelnemen in, meester maken van
Scroll naar boven