dominus flevit

Vertaling

Lukas 19: 41 – 48
 
41
.Toen hij dichterbij kwam en de stad zag,
huilde hij over haar
42
.en zei:
“Als je toch had gekend op deze dag, ook jij, dat wat tot vrede… 1)
Nu is het verborgen voor je ogen.
43
.Dagen zullen komen voor jou waarop je vijanden barricaden voor je zullen opwerpen. 2)
Ze zullen je omsingelen en je van alle kanten in het nauw brengen
44
.en ze zullen je met de grond gelijkmaken met je kinderen in je. 3)
Ze zullen geen steen op steen in je laten,
omdat je de juiste tijd van je bezoeking 4) niet kende 5)”
 
45
.Hij ging de tempel binnen en begon de verkopers eruit te gooien.
46
.Hij zei hen:
“Er is geschreven: mijn huis zal een huis zijn van aanbidding.= = =
Maar jullie maken het tot een rovershol”= = = = = =
47
.Hij was dagelijks aan het leren in de tempel.
Maar de overpriesters en de Schriftgeleerden bleven alsmaar zoeken om hem te vernietigen,
evenals de eersten onder het volk.
48
.Maar zij vonden niets om te doen,
want het hele volk hing aan hem om hem te horen.
 
 
1
)woordspeling Jeruzalem – sjaloom Ps122:6
2
)Jes39
3
)Cf. Ps137:9 en Ps147:13
4
)episkope – bezoek(ing)omzien naar ten goede of ten kwade samen met kairos, vervulde tijd
5
)egnoos in 42 en hier ouk egnoos
6
)Jes56:7 en Jer7:11 i.t.t. Markus 11:17 “voor alle volken” zo in LXX Jes56:7
 
Op de berghelling tegenover de tempelberg staat een kleine Franciscaner kerk “Dominus Flevit” gebouwd in de vorm van een druppel.
 
Scroll naar boven