Jesaja 52,7-10

Vertaling

7
Hoe liefelijk zijn op de bergen
de voeten van de vreugdebode,
die laat horen: ‘Vrede!’
die de goede boodschap brengt,
die laat horen: ‘Bevrijding!’
die tot Sion zegt:
‘Jouw God is als koning aangetreden!’
8
Hoor, je wachters verheffen [hun stem] .
Hoor, ze jubelen het samen uit,
want ze krijgen oog in oog te zien
hoe JHWH terugkeert naar Sion.
9
Barst uit in gejubel, juich tezamen,
jullie puinhopen van Jeruzalem,
want JHWH troost zijn volk,
hij [ver] lost Jeruzalem1 .
10
JHWH ontbloot zjn heilige arm
voor de ogen van al de naties.
De einden der aarde
zien de bevrijdingsdaad van JHWH.
 
 

Noten

  1. vgl 54:5↩︎
Scroll naar boven