Exodus 24,9-18

 


Van boven naar beneden

God wil op de aarde wonen bij de mensen. Dat gaat in etappes en met nogal wat hindernissen.

Bijbelteksten hebben soms iets van een mozaïek. Verschillende tekstdelen van verschillende komaf zijn in elkaar gepast. Zo heeft hoofdstuk 24 een gedeelte over de verbondssluiting beneden aan de berg Sinaï en daaromheen staan teksten over het contact tussen Mozes en JHWH, boven op de berg. Maar juist daar blijkt het gesprek te gaan over het feit dat God een heiligdom wil laten maken, zodat hij beneden, temidden van zijn volk kan wonen.

Dat lijkt voor Israël in de komende hoofdstukken wel wat veel gevraagd. Daarom gaan de hoofdstukken die nu komen niet alleen over balken en gordijnen of over goud en wierook, maar ook over Gods aanwezigheid.

Nadat Mozes in vers 3 – 8 de wetsregels van God heeft voorgelezen en het ritueel van de verbondssluiting met het volk heeft uitgevoerd, zijn we weer terug bij de opdracht aan Mozes uit vers 1: beklim de berg, samen met de anderen die God daar noemde.

Exodus24

9
Mozes klom omhoog met Aäron, Nadab, Abihu
en zeventig van de oudsten van Israël
en zij zagen de God van Israël.
10
Onder zijn voeten was zoiets als een plaveisel van lazuursteen,
helder als de hemelkoepel.
11
Maar hij heeft de aanzienlijken van Israël niet aangeraakt.
Zij aanschouwden God, zij aten en zij dronken.
 
12
Toen zei JHWH tegen Mozes:
Klim naar mij omhoog, de berg op.
Dan geef ik jou de stenen platen met de Tora en de Opdracht,
die ik heb opgeschreven om die als instructie te geven.
13
Mozes stond op met zijn dienaar Jozua.
Mozes klom omhoog de Godsberg op,
14
nadat hij tegen de oudsten had gezegd:
Jullie blijven hier op ons wachten,
totdat wij bij jullie terugkomen.
Kijk, Aäron en Hur zijn bij jullie.
Ieder die een beslissing over iets nodig heeft, moet hen benaderen.’
 
15
Mozes klom omhoog de berg op.
De wolk bedekte de berg
16
en de majesteit van JHWH verbleef op de berg Sinaï
en bedekte die zes dagen lang.
Op de zevende dag riep hij naar Mozes vanuit de wolk.
17
De aanblik van de majesteit van JHWH was als een laaiend vuur
op de top van de berg voor de ogen van de Israëlieten.
18
Mozes ging de wolk binnen
en beklom de berg verder omhoog.
Mozes was veertig dagen en veertig nachten op de berg.
 
8
Laten zij voor mij een heiligdom maken,
dan kan ik in hun midden wonen.
9
Overeenkomstig alles wat ik jou laat zien:
het ontwerp van de woning en het ontwerp van de hele inventaris,
zo moeten jullie het maken.
 
Scroll naar boven