Exodus 18,1-12

 


Redding en bevrijding

Na de verhalen van honger en dorst en na de aanval door de Amalekieten in Exodus 17 klinkt hoofdstuk 18 als een pauze; een onverwachte familiereünie, als een kleine oase tussen alle heftige ervaringen in. Of zit de herinnering aan de kinderbijbel ons nu een beetje in de weg?

Een gestalte van lang geleden komt weer langs, de Midianitische priester Jetro, die we kennen uit Exodus 2 waar hij overigens Reüel heet, en ook uit Ex. 4:18 waar hij wel de naam Jetro heeft. Hij komt op bezoek met in zijn gezelschap zijn dochter Zippora, die in Exodus 2 de vrouw van Mozes was geworden. Jetro brengt haar nu mee, na haar ‘heenzending’ of na haar ‘bruidsschat’?

De uitleggers zijn het er al eeuwen niet over eens wat hier staat. Had Mozes afscheid van Zippora genomen? Maar waarom lezen we dat dan nu pas? Of is het huwelijk pas nu rechtsgeldig na de zending van de bruidsschat? Hoe dan ook, ze komt mee, met haar beide zonen. De ene kenden we al uit Exodus 2: Gersom (vreemdeling), de andere kenden we nog niet, al gaat het in 4:20 wel over ‘zonen’.

Maar nu wordt ook de tweede aan ons voorgesteld, met woorden van Mozes: Eliëzer (mijn God is een helper)

4
‘de God van mijn vader was mij tot helper.
Hij redde mij van het zwaard van de Farao’.
 
5
Jetro, de schoonvader van Mozes,
kwam met zijn zonen en zijn vrouw bij Mozes in de wildernis,
waar hij een kamp had opgeslagen bij de Godsberg.
 
6
Hij zei tegen Mozes:
‘Ik, jouw schoonvader Jetro, ben naar jou onderweg,
met jouw vrouw met haar beide zonen.’
7
Mozes ging naar buiten, zijn schoonvader tegemoet,
hij boog zich neer en kuste hem.
Zij vroegen naar elkaars welzijn (als begroeting) en gingen de tent binnen.
 
8
Mozes vertelde aan zijn schoonvader alles
wat JHWH had gedaan aan de Farao en aan Egypte
ter wille van Israël.
Maar ook elke tegenslag die hen onderweg had getroffen
en dat JHWH hen had gered.
 
10
Jetro zei:
‘Geprezen JHWH die jullie heeft gered
uit de macht van Egypte en de macht van de Farao.
Hij die het volk heeft gered van de onderdrukking door Egypte.
11
Nu weet ik dat JHWH groter is dan alle goden.’
 
De priester Jetro wordt zo degene die de toezegging van JHWH aan Mozes bij hun eerste ontmoeting, ook bij de Godsberg, gaat uitvoeren: ‘bij deze berg zullen jullie mij dienen’ (Ex. 3:12).
 
12
Jetro, de schoonvader van Mozes nam een brandoffer
en gemeenschapsoffers voor God.
Aäron en alle oudsten van Israël kwamen
om samen met de schoonvader van Mozes een offermaaltijd te houden
ten overstaan van God.
 
Scroll naar boven