Zacharia 8,20-23

Vertaling

20
Zo zegt JHWH der machten:
Opnieuw zullen er volken komen
en ingezetenen van vele steden;
21
en (de) ingezetenen van de ene (stad)
zullen naar de andere gaan en zeggen:
Laten wij gaan om mild te stemmen
het aangezicht van JHWH,
om JHWH der machten te zoeken;
ook ik wil meegaan.
22
Vele volken en sterke naties zullen komen
om JHWH der machten te zoeken
in Jeruzalem:
om (er) het aangezicht van JHWH mild te stemmen.
23
Zo zegt JHWH der machten:
In die dagen (zal het geschieden)
dat tien mannen uit naties van allerlei talen zullen toegrijpen –
ze grijpen een Judeese man vast bij de zoom van zijn kleed en zeggen:
Met jullie willen wij meegaan,
want wij hebben gehoord
dat God met jullie is.
 
Scroll naar boven