Romeinen 8,31-39

Vertaling

31
Wat zullen wij daarover zeggen?
Indien God voor ons is, wie is dan tegen ons?
32
Hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard,
maar hem heeft prijsgegeven voor ons allen,
hoe zal Hij niet met hem
het alles aan ons schenken?
33
Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen?
God is degene die rechtvaardig maakt.
34
Wie veroordeelt?
Christus (Jezus) die gestorven is,
meer nog: die opgewekt is,
die bovendien aan de rechterhand van God is,
die ook voor ons pleit.
35
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking, benauwing, vervolging,=
honger, naakheid, gevaar of het zwaard?
36
Zoals geschreven staat:
‘Wegens U worden wij de de ganse dag gedood.
Wij worden beschouwd als schapen voor de slacht’.
37
Maar in dat alles zijn wij volkomen overwinnaars,
door hem die ons heeft liefgehad.
38
Want ik ben er zeker van dat dood noch leven,
engelen noch overheden,
noch tegenwoordige, noch toekomstige,
noch machten,
39
noch hoogte, noch diepte,
noch enig ander schepsel,
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,
die is in Christus Jezus, onze Heer.
Scroll naar boven