Numeri 11,24-29

Vertaling

24
Mozes ging [de tent van samenkomst] uit1
en sprak de woorden van JHWH tot het volk.
Hij verzamelde zeventig mannen uit de oudsten van het volk
en stelde hen op rondom de tent.
25
Toen daalde JHWH neer in de wolk.
Hij sprak tot hen
nam [iets] van de geest die op hem was
en gaf die aan de zeventig mannen, de oudsten.
Het geschiedde zodra de geest op hen rustte
dat zij profeteerden
maar zij gingen daar niet in door.
26
Er resteerden twee mannen in de legerplaats
de naam van de een was Eldad
de naam van de ander Medad
de geest kwam [ook] op hen rusten
– zij waren namelijk onder de ingeschrevenen
maar waren niet [de legerplaats] uitgegaan naar de tent –
en zij profeteerden in de legerplaats.
27
Een2 jongen haastte zich [het] Mozes te melden
en zei:
Eldad en Medad zijn in de legerplaats aan het profeteren.
28
Jozua de zoon van Nun
vanaf zijn jeugd de assistent van Mozes
reageerde en zei:
Mijn heer Mozes, houd ze tegen!
29
Mozes zei tegen hem:
Beijver je je voor mij?
Moge het het hele volk van JHWH gegeven worden profeten te zijn:
dat JHWH zijn geest op hen geve.
 

Noten

  1. De tent van samenkomst is ingevoegd om het verband met het voorgaande te verduidelijken. Het Hebreeuws heeft letterlijk ‘Mozes ging naar buiten’↩︎
  2. Het Hebreeuws heeft hier een bepaald lidwoord.↩︎
Scroll naar boven