Wijzen uit het Oosten

Vertaling

1
Toen Jezus geboren was in Bethlehem van Juda
in de dagen van Herodes de koning, zie:
magiërs uit het oosten kwamen aan in Jeruzalem.
2
Zij zeiden:
waar is de pasgeboren koning van de Joden?
Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten
en zijn gekomen om hem te aanbidden.
3
Toen Herodes het hoorde, was hij ontsteld
en heel Jeruzalem met hem.
4
Hij bracht alle overpriesters
en schriftgeleerden van het volk bijeen
en informeerde bij hen
waar de Messias geboren moest worden.
5
Zij zeiden tot hem:
in Bethlehem van Juda,
want zo is er geschreven door de profeet:
6
Ook jij Bethlehem, land van Juda,
bent geenszins de minste onder de leiders van Juda;
want uit jou zal een leider voortkomen
die mijn volk Israël weiden zal.
7
Toen riep Herodes de magiërs in het geheim bij zich
en probeerde van hen de tijd van het verschijnen van de ster
te weten te komen
8
Hij stuurde hen naar Bethlehem:
Ga, en doe zorgvuldig onderzoek naar het kind;
als jullie het gevonden hebben, meld het mij dan,
opdat ook ik hem kan gaan aanbidden.
9
Ze hoorden naar de koning en gingen, en zie:
de ster die ze in het oosten hadden gezien, ging hen voor,
totdat hij kwam en bleef staan boven waar het kind was.
10
Toen ze de ster zagen,
waren ze verheugd met bijzonder grote vreugde.
11
Zij gingen het huis binnen
en zagen het kind met Maria zijn moeder,
vielen op hun knieën, aanbaden hem,
openden hun schatkisten
en boden het geschenken aan:
goud, wierook en mirre.
12
En door een droom gewaarschuwd
om niét naar Herodes terug te keren,
vertrokken ze langs een andere weg
naar hun land.
 
Scroll naar boven