alleen een staf

Vertaling

7
Al lerende maakte hij een rondgang door de dorpen.
Dan roept hij de twaalven naar zich toe
en begon hen uit te zenden, twee aan twee,
8
hij gaf hun volmacht over de onreine geesten
en gebood hun niets mee te nemen onderweg,
dan alleen een staf:
geen brood, geen ransel, geen kopergeld in de gordel,
9
maar de sandalen ondergebonden –
en trek ook geen dubbel onderkleed aan.
10
Ook zei hij tot hen:
Het huis waar je binnengaat, blijf daar ook
totdat je vandaar vertrekt,
11
en als een plaats jullie ontvangen noch horen wil
reis dan vandaar verder,
en schud het stof van jullie voeten af,
als een getuigenis naar hen.
12
En zij vertrokken en verkondigden,
dat zij tot omkeer zouden komen.
Vele demonen wierpen zij uit
13
en vele zwakkeren zalfden ze met olie
en genazen hen.
Scroll naar boven