voltooide pastorale

Vertaling

30
Dan komen de uitgezondenen (weer) samen bij Jezus.
En zij brachten hem bericht over alles,
zowel wat zij gedaan, als wat zij geleerd hadden.
31
Hij zegt tot hen:
Komen jullie afzonderlijk toch mee naar een eenzame plek
om enigszins tot rust te komen.
Want het was een komen en gaan
van velen die daar waren.
En ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten.
32
Per schip vertrokken ze naar een eenzame, afgezonderde plaats.
33
Omdat zij hen zagen heengaan, beseften velen (het)
en te voet liepen ze uit alle steden daarheen
en kwamen er vóór hen.
34
Toen hij uitstapte zag hij een grote menigte
en hij werd met erbarmen over hen bewogen,
want zij waren als schapen, die geen herder hebben.
En hij begon hun veel te leren.
35
Toen het al laat geworden was,
kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden:
Het is hier een woeste, eenzame plaats en het is al laat;
36
laat hen toch heengaan,
dat zij in de velden en de dorpen van de omtrek
hun eigen inkopen doen om iets te kunnen eten.
37
Maar Jezus antwoordde en zei tot hen:
Geven jullie hun te eten
Zij zeggen hem:
Zullen wij er dan op uitgaan
om voor tweehonderd denariën brood te kopen,
zodat we hun te eten zullen geven?
38
Maar hij zegt hun:
Hoeveel broden hebben jullie?
Ga dat bezien!
En dat wetende zeggen ze:
Vijf en twee vissen.
39
Hij gebood hun allen zich neer te leggen
voor een feestmaal, ja een feestmaal in het groene gras. .
40
En zij gingen zitten in groepen van honderd en vijftig.
41
Hij nam dan de vijf broden en de twee vissen,
en opziende naar de hemel, dankte hij en brak de broden
en gaf ze aan zijn leerlingen om ze hun voor te zetten
en de twee vissen verdeelde hij over allen.
42
Zij aten allen en werden verzadigd.
43
Aan brokken raapten ze
een volheid van twaalf draagmanden op,
ook van de vissen.
44
En die van de broden gegeten hadden waren vijfduizend man.
Scroll naar boven