Marcus 1,21-28

Vertaling

21
Zij gingen Kapernaum binnen.
Meteen op de sabbat ging hij naar de synagoge en onderwees.
22
Zij stonden perplex over zijn onderwijs,
want hij onderwees hen met volmacht
en niet zoals de schriftgeleerden.
23
Meteen was er in hun synagoge een mens met een onreine geest.
Hij schreeuwde:
24
Wat (betekent) dit voor ons en voor jou,
Jezus Nazarener?
Ben jij gekomen om ons te vernietigen?
Ik weet wie je bent: de heilige van God!
25
Jezus bestrafte hem:
Zwijg en ga uit hem!
26
De onreine geest deed hem stuiptrekken
en luid roepend ging hij uit hem.
27
Allen verwonderden zich en vroegen zich af:
Wat is dit?
Een nieuw onderricht, met volmacht!
De onreine geesten geeft hij bevel!
En zij gehoorzamen hem!
28
Meteen hoorde men overal van hem in het hele gebied van Galilea.
Scroll naar boven