Marcus 1,12-15

Vertaling

12
Gelijk1 wierp de geest hem uit de woestijn in.
13
Hij was in de woestijn veertig dagen
beproefd door satan.
Hij was bij de wilde dieren
en de boden2 dienden3 hem.
14
Na het overleveren4 van Johannes,
kwam Jezus naar Galilea
om het evangelie van God te verkondigen:
15
‘Vervuld is de tijd
en nabijgekomen is het koningschap van God.
Keer je om5
en vertrouw op het evangelie’.
Harry Pals wijst mij terecht op de afwijkingen in de NBV

Noten

  1. euthus heb ik in verband met het “gelijkmaken” van de messiaanse weg bewust laten staan, i.i.t. “terstond” SV of “meteen daarna” NBV↩︎
  2. mijn keuze voor boden (zie het Elia verhaal: “bode” van de koningin en dan hetzelfde woord meteen daarna voor de “engel” van JHWH) om verband met vleugels e.d. te vermijden.↩︎
  3. diakonein is meer dan “zorgen voor”NBV↩︎
  4. een wezenlijk verschil met “gevangen nemen” in NBV↩︎
  5. omkeren heeft ook een letterlijke ommezwaai tot gevolg; “kom tot inkeer” zoals NBV blijft helemaal aan de binnenkant↩︎
Scroll naar boven