Marcus 13,14-27

Vertaling

14
Maar wanneer u ‘de gruwel van de verwoesting’1
ziet staan waar dat niet moet
– wie dit voorleest sla er acht op, –
laten, wie dan in Judea zijn, vluchten naar de bergen,
15
laat, wie op het dak is,
niet naar beneden komen en niet naar binnen gaan
om iets op te halen uit zijn huis,
16
en laat wie op het veld is
niet omkeren naar achteren
om zijn hemd op te halen,
17
wee die een kind in de schoot2 hebben3
en zij die zogen4
in die dagen,
18
bidt dat het niet gebeurt in de winter;
19
want die dagen zullen een verdrukking zijn
‘zoals niet gebeurd is vanaf het begin van de schepping’5,
die God geschapen heeft
tot nu toe
en het zal niet meer gebeuren;
20
en als de heer die dagen niet ingekort had,
zou niemand
van al het vlees
gered worden;
maar om de uitverkorenen
die hij heeft uitverkoren
heeft hij de dagen ingekort;
21
en wanneer iemand tegen jullie zegt:
zie, hier is de christus, zie daar,
gelooft het niet;
22
want er zullen namaakchristussen6 en namaakprofeten7 ontwaken
en zij zullen tekenen en wonderen laten ontstaan8 om,
als het mogelijk zou zijn,
uitverkorenen te misleiden9 ;
23
Let op jullie,
ik heb u alles voorzegd!
24
maar in die dagen,
na die verdrukking
‘zal de zon worden verduisterd en de maan haar glans niet geven’10
25
en ‘de sterren zullen uit de hemel vallen
en de machten in de hemelen zullen geschud worden1112 ;
26
en dan zullen zij zien ‘de mensenzoon, komend in wolken’13
met grote macht en heerlijkheid;
27
dan zal hij de engelen uitzenden
en zijn uitverkorenen
‘verzamelen uit de vier windstreken
vanaf de uiterste grenzen van de aarde
tot aan de uiterste grenzen van de hemel’14 ;

Noten

 1. Daniël 12,11. Om de citaten uit de Tenach te laten uitkomen, heb ik ze tussen enkele aanhalingstekens gezet↩︎
 2. ingewand, buik, schoot. ‘in de schoot hebben’ zou ook als ‘zwangere’ vertaald kunnen worden↩︎
 3. er staan een participium. Ik geef mijn keuze voor een betere↩︎
 4. idem↩︎
 5. Dan. 12,1↩︎
 6. ψευδόχριστοι – van ψευδής: vals, namaak, omdat het in het grieks als één samengesteld woord geschreven is, koos ik voor de betekenis van namaak↩︎
 7. idem↩︎
 8. δίδωμι – de context kan soms een variatie in vertalingen toelaten: brengen, veroorzaken, laten ontstaan. Gekozen voor het ‘laten ontstaan’, maar het is voor verbetering vatbaar↩︎
 9. ook mooi, zoals Oussoren: tot dwaling te brengen↩︎
 10. Jes. 13,10↩︎
 11. letterlijk staat het er zo, als een oorzaak van beweging. Oussoren vertaalt veel mooier het gevolg: zullen wankelen↩︎
 12. Jes. 34,4↩︎
 13. Dan. 7,13↩︎
 14. Deut. 30,4↩︎
Scroll naar boven