Marcus 10,1-16

Vertaling

1
Hij stond op vandaar en gaat naar de bergen van Judea
aan de overzijde van de Jordaan.
Weer trekken scharen samen naar hem
en zoals hij gewoon was onderwees hij hen.
2
Farizeeën kwamen op hem af.
Zij vroegen hem:
mag een man zijn vrouw wegsturen?
Om hem op de proef te stellen.
3
Hij antwoordde hen:
Wat heeft Mozes jullie opgedragen?
4
Zij zeiden:
Mozes heeft toegestaan:
schrijf een scheidbrief en stuur (haar) weg.
5
Jezus zei tegen hen:
vanwege de hardheid van jullie hart
heeft Mozes voor jullie dit gebod geschreven,
6
maar vanaf het begin van de schepping
heeft hij hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt.
7
Daarom verlaat een mens zijn vader en zijn moeder
en zal hij verenigd worden met zijn vrouw.
8
Zij zullen zijn, die twee, tot één enkel vlees,
zodat zij niet meer twee, maar één vlees zijn.
9
Welnu, wat God onder één juk gebracht heeft
moet de mens niet uit elkaar halen.
10
Weer thuis ondervroegen zijn leerlingen hem hierover.
11
Hij zegt tegen hen:
wie zijn vrouw wegstuurt en een ander trouwt,=
pleegt overspel tegen haar.
12
En wanneer zij haar man heeft weggestuurd,
en een ander trouwt
pleegt zij overspel.
13
Men bracht kinderen naar hem toe
opdat hij hen zou aanraken.
Maar de leerlingen berispten hen.
14
Toen Jezus dat zag werd hij boos en zei tegen hen:
Laat de kinderen tot mij komen,
houd ze niet tegen,
want van zulke mensen is het koninkrijk van God.
15
Werkelijk ik zeg jullie;
wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind
zal er niet in binnengaan.
16
Hij omarmde en zegende hen en legde hen de handen op.
Scroll naar boven