Johannes 21,15-24

 


15
Terwijl zij nu het morgenmaal houden,
zegt Jezus tegen Simon Petrus:
Simon, zoon van Johannes,
heb jij mij meer lief dan dezen?
Hij zegt hem:
Ja, heer,
ù weet dat ik uw vriend ben.
Hij zegt hem:
Weid mijn lammeren.
16
Hij zegt weer, voor de tweede keer, tegen hem:
Simon, zoon van Johannes,
heb je mij lief?
Hij zegt hem:
Ja, heer,
ù weet dat ik uw vriend ben.
Hij zegt hem:
Hoed mijn schapen.
17
Hij zegt tegen hem voor de derde keer:
Simon, zoon van Johannes,
Ben je mijn vriend?
Petrus werd bedroefd, omdat hij hem voor de derde keer zei
Ben je mijn vriend?
En hij zegt hem:
Heer,
ù weet alles,
ù onderkent toch dat ik uw vriend ben!
Jezus zegt hem:
Weid mijn schapen.
18
Voorwaar, voorwaar ik zeg jou:
toen je jong was,
deed je zelf je gordel om
en ging je, waar je wilde.
Maar wanneer je oud wordt,
zul je je handen uitstrekken
en zal een ander je gordel omdoen
en je brengen, waar je niet wilt.
19
Dit sprak hij om aan te geven met wat voor een dood hij God verheerlijken zou.
En dit sprekend zegt hij:
Volg mij.
20
Petrus keert zich om
en ziet de leerling volgen1, van wie Jezus hield,
die ook bij de maaltijd neerlag aan zijn zijde
en zei: Heer, wie is het die u overlevert?
21
Petrus nu ziet deze en zegt tegen Jezus:
Heer,
hoe staat het met hem?
22
Jezus zegt hem:
Als ik wil2, dat hij blijft tot ik kom, wat gaat jou dat aan?
Maar jij, volg mij!
23
Dus kwam dit als bericht bij de broeders en zusters,
dat die leerling niet sterft.
Maar Jezus zei hem niet
dat die niet sterft,
maar, als ik wil dat hij blijft tot ik kom (wat gaat jou dat aan?)
24
Dit is de leerling die over deze dingen getuigt
en dit opschreef.
Wij weten dat zijn getuigenis waar is.
 

Noten

  1. “Volgen” zonder object. Als er in vertaling object wordt toegevoegd is “hem” (Naardense Bijbel) beter dan “hen” (NBV). Petrus, die geroepen wordt Jezus te volgen, keert zich om en gaat zich (als aangestelde herder?) te zeer bemoeien met een andere volgeling van Jezus.↩︎

  2. θέλω — Ik volg NBV niet in het weglaten (ook in vs. 23) van “ik wil”↩︎

Scroll naar boven