Johannes 15,9-17

Vertaling

9
Zoals de vader mij heeft liefgehad, zo heb ook ik jullie liefgehad.
Blijft in mijn liefde.
10
Wanneer jullie mijn geboden bewaren,
dan blijf je in mijn liefde,
zoals ik de geboden van mijn vader bewaard heb
en in zijn liefde blijf.
11
Deze dingen heb ik jullie gezegd,
opdat ik mijn vreugde in jullie zal hebben
en opdat jullie vreugde volledig zal zijn.
12
Dit is mijn gebod:
dat jullie elkaar liefhebben, zoals ik jullie heb liefgehad.
13
Niemand heeft groter liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden.
14
Jullie zijn mijn vrienden, wanneer je doet wat ik julie opdraag.
15
Ik noem jullie geen slaven meer,
want de slaaf weet niet wat zijn heer doet.
Ik heb jullie vrienden genoemd,
want alles wat ik gehoord heb van mijn vader heb ik jullie doen weten.
16
Niet jullie hebben mij uitgekozen,
maar ik heb jullie uitgekozen
en jullie opgedragen om te gaan
en vrucht te dragen
en jullie vrucht is blijvend,
want wat je de vader ook vraagt in mijn naam,
hij zal het jullie geven.
17
Dit draag ik jullie op: hebt elkander lief.
Scroll naar boven