Jesaja 51,1-6

Vertaling

1
Hoor naar mij
jullie die gerechtigheid najagen
die JHWH zoeken!
Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent
naar de bronholte waaruit je gedolven bent.
2
Kijk naar Abraham jullie vader
naar Sara die je ter wereld bracht
want als eenling heb ik hem geroepen
maar ik zegende hem en maakte hem talrijk.
 
3
Ja, JHWH troost Sion
hij troost haar puinhopen.
Hij zal haar woestenij maken als Eden
haar wildernis als de tuin van JHWH.
Vrolijkheid en vreugde zullen er te vinden zijn
het danklied en het geluid van snarenmuziek.
4
Let op mij, mijn volk
mijn stamgemeenschap, je moet naar mij luisteren
want er gaat onderricht van mij uit
en mijn recht, tot licht voor de volken laat ik het opdoemen.
5
Nabij is mijn gerechtigheid
mijn bevrijding treedt tevoorschijn.
Mijn armen zullen de volken richten
op mij hopen de kustlanden
op mijn arm wachten ze.
6
Sla je ogen op naar de hemel
en kijk naar de aarde beneden:
Al1 vervliegt de hemel als rook
en verteert de aarde als een gewaad
en sterven haar bewoners als een muggenzwerm
mijn bevrijding, die zal er altijd zijn
mijn gerechtigheid, die zal niet bezwijken.
 
7
Hoor naar mij
jullie die weet hebben van gerechtigheid
volk, dat mijn onderricht in je hart draagt!
Vrees niet voor de hoon van [kleine] mensen
laat je niet door hun lasterwoorden van je stuk brengen!
 

Noten

  1. Ki: hypothetisch, als in de NBV↩︎
Scroll naar boven