Filippenzen 3,1-16

Vertaling

1
Voorts, mijn broeders, verheugt u in de Heer!
Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet vervelend
en voor u is het tot steun
2
Kijk uit voor de honden!
Kijk uit voor de kwaaddoeners!
Kijk uit voor de versnijdenis!
3
Immers: wíj zijn de besnijdenis,
(wij)die Gods Geest dienen.
Wij beroemen ons op Christus
en vertrouwen niet op vlees,
4
alhoewel ík reden heb tot vertrouwen op vlees!
Indien iemand anders denkt op vlees te (kunnen) vertrouwen,
ík meer!
5
Besneden op de achtste dag,
uit het geslacht van Israël,
de stam van Benjamin,
Hebreeër uit Hebreeën,
naar de wet Farizeeër,
6
ijverig vervolger van de ekklesia:
naar gerechtigheid die uit de wet is
ben ik onberispelijk.
7
Maar wat mij winst was,
dat beschouw ik door Christus als verlies.
8
Ja zeker, ik beschouw alles als verlies
vanwege de kennis van Christus mijn Heer
die dat te boven gaat.
Door hem is dat alles tot verlies geworden
en ik vind het drek.
Want ik wil Christus winnen
9
en in Hem gevonden worden
niet met mijn eigen gerechtigheid
die uit de wet is
maar die er is door het geloof in Christus:
gerechtheid uit Gòd vanwege het geloof.
10
Dat is: dat ik Hem ken
en de kracht van zijn opstanding
en de gemeenschap aan zijn lijden.
Én (ik hoop) dat ik,
wanneer ik gelijkvormig geworden ben aan zijn dood,
11
ook mag geraken tot de opstanding uit de doden.
12
Niet dat ik het al gegrepen heb,
of reeds volkomen ben.
Ik jaag ernaar om het te grijpen
omdat ook ik gegrepen ben door Christus (Jezus).
13
Broeders, ik denk niet dat ik (het) (al) gegrepen heb,
één ding echter:
ik geef niets om wat achter (mij) ligt,
ik strek mij uit naar wat vóór mij ligt,
14
ik jaag naar het doel,
naar de prijs van de roeping van boven
van God, in Christus Jezus.
15
Wanneer wij dan volkomen zijn
moeten wij zo gezind zijn.
En wanneer u anders gezind bent:
ook dat zal God u onthullen.=
16
Maar tot waar wij gekomen zijn,
daarin verder gaan!
 
Scroll naar boven