Filippenzen 1,3-11

Vertaling

3
Ik dank mijn God steeds wanneer ik jullie gedenk,
4
altijd in al mijn gebeden voor jullie allen 1)
met vreugde biddend
5
wegens jullie gemeenschap met het evangelie,
vanaf de eerste dag tot nu toe;
6
juist hierop vertrouwend dat
hij die onder jullie een goed werk begon
dat zal voltooien tot de dag van Jezus Christus.
7
Zoals het voor mij terecht is deze gezindheid voor jullie allen te hebben
omdat ik jullie in mijn hart (gesloten) heb,
jullie allen, die zowel in mijn gevangenschap
als in de verdediging en bekrachtiging van het evangelie
mijn deelgenoten in de genade zijn.
8
Want God is mijn getuige
hoe ik naar jullie allen verlang
met de brandende liefde van Christus Jezus.
9
En dit bid ik
dat jullie liefde steeds meer overvloedig wordt
in kennis en alle fijngevoeligheid
10
om te onderzoeken waar het op aan komt,
opdat jullie zuiver en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus
vervuld met vruchten van gerechtigheid
door Jezus Christus
tot eer en roem van God.
 
 
 
1
) NB: altijd.. al… allen! Ook: allen in vs. 7 en 8.
 
Scroll naar boven