Ezechiël 36,24-28

Vertaling

24
Ik zal jullie meenemen uit de naties
en je verzamelen uit alle landen
en jullie brengen naar je eigen [akker] grond.
25
Ik sprenkel rein water over jullie heen
en [zo] worden jullie gereinigd van al jullie verontreiniging
en van al jullie schijtgoden zal ik je reinigen,
26
Ik geef jullie een nieuw hart,
een nieuwe geest zal ik in jullie binnenste geven.
Ik verwijder het hart van steen uit jullie [vlees] lijf1
en ik geef je een een hart van vlees.
27
Mijn geest geef ik in jullie binnenste
en ik maak dat je naar mijn wetten wandelt,
mijn rechtsregels bewaart en doet.
28
Jullie zullen wonen in het land
dat ik je vaderen gegeven heb
en jullie zullen mij tot volk zijn
en ikzelf zal voor jullie tot God zijn.
 

Noten

  1. Woord van Marten Toonder.↩︎
Scroll naar boven