Matteüs 6,24-34

Vertaling

24
Niemand kan twee heren dienen.
Ofwel hij haat de ene en heeft de andere lief,
of hij hecht zich aan de ene en minacht de andere.
Jullie kunnen niet God dienen én de Mammon.
25
Daarom zeg ik jullie: maak je over je leven geen zorg:
wat je zult eten, of drinken.
Of over je lichaam, wat je aan zult trekken.
Is je leven niet meer dan voedsel
en je lichaam meer dan kleding?
26
Kijk eens naar de vogels in de hemel:
ze zaaien niet, ze oogsten niet,
ze leggen geen voorraden aan in schuren,
maar jullie hemelse vader voedt hen.
Zijn jullie niet veel meer dan zij?
27
Wie van jullie kan er, door bezorgd te zijn,
ook maar één el toevoegen aan zijn tijd van leven?
28
En over kleding, waar maak je je zorgen over?
Leer van de leliën in het veld hoe ze groeien.
Ze zwoegen niet, ze spinnen niet.
29
Ik zeg jullie dat zelfs Salomo in al zijn pracht
niet gekleed ging als één van dezen.
30
Als God nu het gewas op het veld,
dat er vandaag nog staat en dat morgen in de oven gegooid wordt,
zó bekleedt, hoeveel temeer jullie dan niet, kleingelovigen!
31
Wees dus niet bezorgd door te zeggen:
wat moeten wij eten, of drinken, of aantrekken?
32
Want met al die dingen houden de heidenen zich bezig.
Jullie hemelse vader weet immers dat jullie dat alles nodig hebben.
33
Zoek toch eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid.
Dan zal al dat andere jullie worden toegevoegd.
34
Maak je geen zorgen over de dag van morgen,
want die zorgt wel voor zichzelf.
De dag heeft genoeg aan haar eigen kwaad.
Scroll naar boven