Matteüs 6,16-21

Vertaling

16
Wanneer jullie vasten
zet dan geen somber gezicht, zoals de huichelaars.
Zij maken hun gezicht ontoonbaar,
dan kunnen de mensen zien dat zij vasten.
Werkelijk ik zeg jullie: zij ontvangen hun loon reeds.
17
Jij, wanneer je vast,
zalf je hoofd en was je voorhoofd.
18
Laat niet aan de mensen zien dat je vast,
maar aan je vader op een verborgen plek.
Je vader ziet die verborgen plek en zal het je terug geven.
19
Hoop geen rijkdommen op op (de) aarde.
Mot en roest maken ze ontoonbaar!
Dieven breken in en roven!
20
Hoop rijkdommen op in de hemel!
Daar maakt geen roest of mot ze ontoonbaar.
Dieven breken er niet in en roven niet.
21
Waar je schat is, dat is ook je hart!
Scroll naar boven