Matteüs 6,1-6

Vertaling

1
Let erop:
geen rechtvaardigheid doen voor de ogen van de mensen!
Dat ze jullie maar zien!
Nee, dan hebben je geen loon van je vader in de hemel.
2
Wanneer je barmhartigheid doet,
toeter dat niet voor je uit, zoals de huichelaars doen
in de synagogen
en in de straten,
om geëerd te worden door de mensen.
Werkelijk, ik zeg jullie:
zij ontvangen hun loon al.
3
Maar jij, wanneer je barmhartigheid doet:
laat je linker niet weten wat je rechter doet.
4
Laat jouw barmhartigheid in het verborgene zijn.
Je vader, die in het verborgene ziet, zal het je teruggeven.
5
Wanneer je bid: niet als de huichelaars!
Die bidden graag in de synagogen
en op de hoeken van de straten,
om zich aan de mensen te laten zien.= =
Werkelijk ik zeg jullie: zij ontvangen hun loon al.
6
Maar jij, wanneer je bidt, ga naar je binnenkamer,
doe de deur dicht
en bid tot je vader in het verborgene.
Je vader, die in het verborgene ziet,
zal het je teruggeven.
 
 
Opmerkingen Drewes:
Vs. 1: “om gezien te worden door de mensen (vgl. 23:5)
“jullie” beter dan “je”.
“hemelen” (meervoud) voor de goddelijke sfeer te preferen boven enkelvoud.
Vs. 2: “hebben hun loon al ontvangen” (zie ook vs. 5 en 16)
Vs. 3 “linkerhand”is toch echt beter a;s vertaling.
Vs. 4: gebruik constructie met “opdat” (par. met het “om”uit vs. 2 en 5)
Vs. 5: “jullie bidden”. “wees dan niet als…” Kolometrie als in vs. 2.
Vs. 6: eerste regel als twee regels uitschrijven? Par. met vs. 2?
 
Scroll naar boven