Matteüs 5,1-12

Vertaling

1
Jezus zag de menigten en ging de berg op.
Toen hij zich neergezet had
kwamen zijn volgelingen bij hem;
2
hij opende zijn mond
en onderrichtte hen:
3
Gelukkig de armen van geest:
van hen is het hemelse rijk!
4
Gelukkig wie lijden:
zij zullen worden getroost!
5
Gelukkig de zachtaardigen:
zij zullen de aarde beërven!
6
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid:
zij zullen worden verzadigd!
7
Gelukkig wie zich ontfermen:
zij zullen ontferming ontvangen!
8
Gelukkig wie zuiver van hart zijn:
zij zullen God zien!
9
Gelukkig de vredestichters:
`kinderen van God’ zullen ze heten!
10
Gelukkig wie worden vervolgd omwille van gerechtigheid:
van hen is het hemelse rijk!
11
Gelukkig jullie als ze je uitschelden en nazitten
en lelijks over je zeggen vanwege mij:
12
wees blij en jubel,
want je loon is groot in de hemel;
net zo hebben ze vóór jullie
de profeten nagezeten!
Scroll naar boven