Matteüs 28,16-20

Vertaling

16
De elf discipelen vertrokken naar Galilea
naar de berg waartoe Jezus hen opdracht had gegeven;
17
toen ze hem zagen vielen ze op de knieën,
maar sommigen hielden wat afstand.
18
Jezus kwam naderbij en sprak tot hen:
mij werd gegeven alle macht in hemel en op aarde
19
ga heen, maak alle volken leerlingen
hen dopend op de naam van de vader
en van de zoon en van de heilige geest;
20
leer hen te bewaren al wat ik jullie heb opgedragen;
en zie, Ik ben alle dagen bij jullie
tot de voltooiing van deze bedeling.
 
 
Scroll naar boven