Matteüs 1,18-25

Vertaling

18
Van1 Jezus Christus2 was de geboorte3 aldus:
Maria, zijn moeder, had verkering met Jozef.
Nog voordat zij omgang hadden bleek zij zwanger van (de) Heilige Geest.
19
Jozef, haar man, was een godvrezend4 mens en wilde haar niet in opspraak brengen.
Hij wilde haar heimelijk5 laten gaan.
20
Terwijl dat in hem omging, zie!
Een bode6 van (de) Heer verscheen hem in een droom:
Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd om Maria tot je vrouw te nemen7,
want wat in haar verwekt is, is uit (de) Heilige Geest.
21
Zij zal een zoon baren en als zijn naam zul je roepen: Jezus.
Want hij zal zijn volk bevrijden van hun kwade machten8 (zonden?).
22
Dit alles is geschied9 opdat vervuld zou worden het woord van de Heer,
door de profeet gesproken:
23
Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren
en men zal roepen als zijn naam: Immanuel.
Dat is vertaald: God met ons.
24
Jozef ontwaakte uit de slaap en deed zoals de bode van (de) Heer hem
had opgedragen en nam (haar) tot zijn vrouw.
25
Hij had geen gemeenschap met haar totdat zij een zoon gebaard had10 .
En hij riep als zijn naam: Jezus.

Noten

  1. met voetnoten / opmerkingen van Marianne Storm↩︎
  2. je zet Χριστός tussen haakjes; jarenlang heb ik automatisch” voor Messias gekozen (een erfenis van Huub Oosterhuis in de studentenekklesia, heel lang geleden) nu denk ik: binnen kerkverband: waarom niet “gewoon” Christus? Inmidddels weten we dat Messias parallel loopt, of zou je dat nog willen benadrukken?↩︎
  3. γένεσις Breukelman vertaalt wording; geboorte lijkt me goed, maar afkomst in de NBV??↩︎
  4. “fatsoenlijk” voor δίκαιος/tsèdèk vind ik eigenlijk erg leuk. Als ik in onze tijd over waarden nadenk, aan de hand van situaties en ontwikkelingen, komt vaak het woord fatsoenlijk in me op. Het is wat “schudden” aan die vaste bijbelse termen. Dat vind ik mooi, want het komt dichterbij! Dus spreekt meer aan.↩︎
  5. λάθρα waarom niet “heimelijk”?↩︎
  6. ἄγγελος leuk dat je “bode” neemt.↩︎
  7. παραλαμβάνω tot zich nemen; dus: “je vrouw tot je nemen”; ik denk dat het zo vertaald kan worden, als jij doet.↩︎
  8. “kwade machten” voor “zonden” is ook zo’n “schudden” voor mij.↩︎
  9. NBV hier weer “gebeurd” natuurlijk, maar “geschieden” is zo’n woord waaraan je niet hoeft te schudden, denk ik.↩︎
  10. ἔτεκεν ik zou zeggen “had gebaard”, aoristus met aspect: voltooid.↩︎
Scroll naar boven