Matteüs 17,14-20

Vertaling

Mattheüs 17: 14 – 20
14
Teruggekomen bij de menigte,
kwam een mens op hem af,
die voor hem op de knieën viel
15
en zei:
“Kyrie eleison over mijn zoon,
want hij heeft maanziekte
en hij lijdt [er] slecht [onder] ;
want vaak valt hij in het vuur
en dan weer in het water.
16
Ik heb hem bij je leerlingen gebracht,
maar die waren niet in staat hem gezond te maken”
17
Jezus antwoordde
en zei:
“O onbetrouwbaar en ontaard gebroed!
Tot wanneer moet ik nog bij jullie zijn,
tot wanneer het uithouden met jullie?
Brengt hem hier, bij mij”
18
En Jezus bestrafte hem
en de demon ging uit hem vandaan
en gezond was de jongen,
vanaf dat uur.
19
Toen kwamen de leerlingen bij Jezus,
alleen,
en zeiden:
“Waarom zijn wij niet in staat geweest hem uit te drijven?”
20
Hij zei tegen hen:
“Door het gebrek aan vertrouwen bij jullie,
want amen! Ik zeg jullie
wanneer je vertrouwen hebt als een mosterdkorrel,
dan zul je tegen deze berg zeggen:
‘Ga van hier naar daar’
en hij zal gaan
en niets zal er zijn waartoe je niet in staat bent”
 
 
 
 
Scroll naar boven