Matteüs 10,34-42

Vertaling

34
‘Denk niet dat ik kwam om vrede op aarde te brengen.
Ik kwam niet om vrede te brengen, maar een zwaard.
35
Want ik kwam om de mens en zijn vader uit elkaar te drijven,
het meisje en haar moeder,
de schoondochter en de schoonmoeder.
36
De vijanden van de mens zijn zijn huisgenoten1 .
37
Wie vader of moeder liever heeft dan mij, telt niet voor mij{ἔστιν μου ἄξιος = is Mijns niet waardig (SV) is mij niet waard (NBV)
Mijn voorkeur naar Chouraqui: ‘ne vaut pas pour moi’ cf. ook Mat 8:8: ἱκανὸς}.
Wie zoon of dochter liever heeft dan mij, telt niet voor mij.
38
Wie zijn kruis niet aanneemt en mij daarmee navolgt, telt niet voor mij.
39
Wie zijn wezen vindt, verliest het;
wie zijn wezen2 verliest vanwege mij, die zal het vinden.
40
Wie jullie ontvangt, ontvangt mij
en wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij heeft uitgezonden.
41
Wie een profeet ontvangt om de naam ‘profeet’
krijgt het loon van een profeet.
Wie een rechtvaardige ontvangt om de naam ‘rechtvaardige’
ontvangt het loon van een rechtvaardige.
42
Ieder die één van deze kleinen te drinken geeft met een beker koud water,
alleen maar om zijn naam ‘leerling’.
Amen ik zeg jullie: die zal zijn loon niet verliezen.’

Noten

  1. cf. Micha 7:6↩︎
  2. ψυχή = m.i. meer dan leven [=’bios’] Chouraqui: ‘son être’↩︎
Scroll naar boven