Om Sion’s wil zwijg ik niet stil

Vertaling

1
Omwille van Sion kan ik niet zwijgen
omwille van Jeruzalem kan ik niet stil zijn
totdat zijn gerechtigheid als lichtglans tevoorschijn komt
zijn bevrijding als een fakkel gaat branden.
2
De naties zullen je gerechtigheid zien
alle koningen je heerlijkheid.
Men noemt je met een nieuwe naam
die de mond van JHWH bepaalt.
3
Je zult een kronende krans zijn in de hand van JHWH
een koninklijke voorhoofdband in de handgreep van je God.
4
Er zal niet meer tegen je gezegd worden: ‘Verlatene’
en tegen je land zal niet meer gezegd worden: ‘Desolaat’
want je zult genoemd worden: ‘Zij-is-mijn-behagen’
en je land: ‘Gehuwde’
want JHWH heeft behagen in je
en je land wordt ten huwelijk genomen.
5
Want zoals een jongeman een meisje huwt
zo zal hij, die jou bouwde,1 je ten huwelijk nemen.
Zoals een bruidegom verrukt is over de bruid
zo is je God verrukt over jou.

Noten

  1. = Met tekstemendatie: lees dit (vgl. Ps. 147,2) in plaats van ‘je zonen’, vgl. Naardense Bijbel ‘je bouwmeester’. (JD)↩︎
Scroll naar boven