De vreugdebode

Vertaling

7
Hoe liefelijk zijn op de bergen
de voeten van de vreugdebode
die vrede doet horen
die het goede boodschapt
die bevrijding doet horen
die tot Sion zegt:
Je God heeft het koningschap aanvaard!
 
8
Hoor, je uitkijkposten verheffen hun stem
tezamen jubelen ze
want met eigen oog zien ze
hoe JHWH naar Sion terugkeert.
9
Wees opgetogen en jubel tezamen
puinhopen van Jeruzalem
want JHWH troost zijn volk
hij verlost Jeruzalem
10
JHWH heeft zijn heilige arm ontbloot
voor de ogen van alle naties:
Zo zien alle einden der aarde
de bevrijdingsdaad van onze God.
Scroll naar boven