Jesaja 52,13-15

Vertaling

13
Zie, mijn knecht zal succesrijk zijn
Hij zal stijgen, zal verheven en zeer hoog zijn.
14
Evenals velen om hem1 ontzet waren
zo wezenloos geschonden was zijn verschijning
en ontmenselijkt zijn gestalte –
15
zo zal hij vele naties opschrikken2 ;
om hem zullen koningen de mond dichtklemmen.
Want zij, aan wie niets verteld was, zien het
en wie niets gehoord hadden, begrijpen het.
 

Noten

  1. MT ‘om jou’.↩︎
  2. ‘uiteenspetteren’. Zie voor deze en andere keuzen :W.Beuken, Jesaja 2a (POT).↩︎
Scroll naar boven