de boomstronk van Isaï

Vertaling

1
Er zal een scheut voortkomen uit de boomstronk van Isaï
en een twijg uit zijn wortel zal vrucht dragen.
2
De geest van JHWH zal daarop rusten
geest van wijsheid en inzicht
geest van strategie en van macht
geest van kennis van en ontzag voor JHWH.
3
Zijn plezier ligt in het ontzag voor JHWH:
niet naar wat zijn ogen zien zal hij richten
en niet naar wat zijn oren horen zal hij [de zaken] rechtzetten.
4
Met gerechtigheid zal hij de geringen richten,
met billijkheid zal hij [de zaken] rechtzetten voor de armen van het land.
Hij zal het land slaan met de roede van zijn mond
en met de geest van wat zijn lippen [zeggen] zal hij de schurk doden.
5
Gerechtigheid zal de doek1 om zijn heupen zijn
en trouw de doek om zijn lendenen.
6
De wolf zal bij het lam verblijven
en de panter zal bij het bokje neerliggen.
Kalf en leeuwenjong en mestvee [zijn] tezamen,
en een kleine jongen zal ze leiden.
7
De koe en de berin zullen grazen,
samen zullen hun jongen neerliggen
en de leeuw –2 als het rund zal hij stro eten.
8
Dan zal een baby spelen bij het hol van een slang
en naar het nest van een gifslang zal een kleuter zijn hand uitstrekken.
9
Zij zullen geen kwaad doen en geen verwoesting aanrichten
op heel mijn heilige berg;
want vol zal de aarde zijn van het kennen van JHWH
zoals de wateren de zee[bodem] bedekken.
10
En het zal geschieden op die dag
dat de wortel van Isaï
– die staat als een banier voor de volkeren –
gezocht zal worden door de natiën
en zijn rustplaats3 zal heerlijk zijn.

Noten

  1. NBG: gordel; het is echter geen wapengordel maar een ‘schaam- of lendendoek’, het kledingstuk dat het dichtst op de huid wordt gedragen. Zo ‘hautnah’ is hem de gerechtigheid.↩︎
  2. Deze lichte anakolouth heeft m.i. het Hebreeuws ook: de koning der dieren vormt een climax. En de leeuw dan? – nou, die zal stro eten!↩︎
  3. Vgl. het ‘rusten’ in vs. 2.↩︎
Scroll naar boven