Israël zal als volk uit de dood herrijzen

Vertaling

1
De hand van JHWH nu kwam op mij.
Hij voerde mij naar buiten door de geest van JHWH1
en zette mij neer2 in het midden van de vlakte3
die was vol beenderen.
2
Hij liet mij er rondom langs trekken, [helemaal] rondom
en zie, zeer vele [lagen er] over de vlakte [verspreid]
en zie, zij waren zeer uitgedroogd.
3
Hij zei tot mij:
Mensenkind
Zullen deze beenderen [weer] leven?
Ik zei:
Mijn Heer JHWH, u weet [het] .
4
Hij zei tot mij:
Profeteer over deze beenderen
zeg tot hen:
[Jullie] uitgedroogde beenderen
hoort het woord van JHWH!
5
Zo zegt mijn Heer JHWH tot deze beenderen:
Zie, ik laat geest in jullie komen
zodat jullie leven.
6
Ik geef pezen op jullie
ik laat vlees op jullie opkomen
en trek huid over jullie heen
ik geef geest in jullie
zodat jullie leven
en jullie zullen weten dat ik JHWH ben.
7
Ik heb geprofeteerd zoals mij geboden was.
Er kwam een geruis zodra ik profeteerde
en zie, een beving
[de] beenderen naderden elkaar
[elk] been tot zijn [bijbehorend] been.
8
Ik zag,
zie, op hen kwamen pezen en vlees
er trok huid van boven af over hen heen
maar geest was er niet in hen.
9
Hij zei tot mij:
Profeteer tot de geest
profeteer, mensenkind,
zeg tot de geest:
Zo zegt mijn Heer JHWH:
Kom uit de vier windstreken, o geest,
blaas deze omgebrachten aan
opdat zij leven.
10
Ik profeteerde, zoals hij mij had geboden.
De geest kwam in hen
en zij leefden.
Zij stonden op hun voeten
een zeer, zeer groot leger.
11
Hij zei tot mij:
Mensenkind
deze beenderen: het hele huis Israël zijn zij.
Zie, zij zeggen:
‘Onze beenderen zijn uitgedroogd
onze hoop is verloren
afgesneden, dat zijn wij’.
12
Daarom profeteer en zeg tot hen:
Zo zegt mijn Heer JHWH:
Zie, ik open jullie graven,
ik doe jullie opgaan uit jullie graven, mijn volk
ik doe jullie naar Israëls grond komen.
13
En jullie zullen weten
dat ik JHWH ben
wanneer ik jullie graven open
wanneer ik jullie doe opgaan uit jullie graven, mijn volk.
14
Ik leg mijn geest in jullie
zodat jullie leven
en ik zal jullie rust laten vinden op jullie [eigen] grond.
En jullie zullen weten
dat ik, JHWH, heb gesproken en daar ook naar zal doen.
– Uitspraak van JHWH –

Noten

  1. Voor de vertaling ~door de geest van JHWH~ is gekozen o.g.v. 11:5 (~de geest van JHWH~) en 11:24 (~door de geest van JHWH~). Mogelijk is ook de vertaling ~JHWH voerde mij in (de) geest naar buiten~.↩︎
  2. Op grond van de context is gekozen voor ~en zette mij neer~, ofschoon de vertaling volgens de vocalisatie moet luiden ~en liet mij rust vinden~.↩︎
  3. Omdat in 3:22v. sprake is geweest van ~de vlakte~ wordt die hier als bekend verondersteld.↩︎
Scroll naar boven