Vasten

Vertaling

16
Wanneer jullie vasten,
zet dan geen treurig gezicht,
zoals de huichelaars doen,
want zij geven zich een treurig aanzien
om aan de mensen te laten zien dat zij vasten.
Ik verzeker jullie:
zij hebben hun loon al ontvangen.
17
Maar als jij vast
moet je je haar verzorgen
en je gezicht wassen,
18
opdat je niet aan de mensen laat zien dat je vast,
maar aan de Vader die in het verborgene is.
En je Vader die in het verborgene ziet
zal jou vergelden.
 
19
Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde
waar de mot en vraat ze bederven,
waar dieven inbreken en stelen.
20
Verzamel voor jullie schatten in de hemel,
waar mot noch vraat ze bederft
en waar dieven inbreken noch stelen.
21
Want waar uw schat is, daar zal uw hart zijn.
Scroll naar boven