Geven. Bidden

Vertaling

1
Hoed je ervoor
je vroomheid voor de mensen ten toon te spreiden
om door hen gezien te worden,
dan kun jullie geen beloning verwachten
van jullie Vader die in de hemelen is.
2
Wanneer je de armen iets geeft,
laat het niet voor je uit bazuinen
zoals de huichelaars doen
in de synagogen en op de straten,
opdat ze geprezen worden door de mensen.
Ik verzeker jullie:
zij hebben hun loon al ontvangen.
3
Wanneer je de armen iets geeft,
laat je linkerhand niet weten wat je rechter doet,
4
zodat je gave verborgen blijft.
En je Vader die het verborgene ziet,
zal het je vergelden.
 
5
Als jullie bidden,
wees dan niet als de huichelaars,
want zij staan graag in de synagogen
en op de straathoeken te bidden,
zodat zij door de mensen gezien worden.
Ik verzeker jullie:
zij hebben hun loon al ontvangen.
6
Maar ga jij, als je wilt bidden, naar je kamer,
sluit de deur
en bidt dan tot je Vader, in het verborgene,
en je Vader, die in het verborgene ziet,
zal het je vergelden.
 
Scroll naar boven