Doop van de Heer

Vertaling

Luc. 3:15,16, 21,22.
 
15
Terwijl de verwachting bij het volk groeide
en allen bij zichzelf te rade gingen over Johannes
of hij ook niet de messias kon zijn,
16
antwoordde Johannes allen met de woorden:
Ik doop jullie met water,
maar hij komt die sterker is dan ik,
voor wie ik niet goed genoeg ben de riem van zijn sandalen los te maken,
hij is degene die jullie zal dopen met heilige geest en vuur.
 
21
Het geschiedde terwijl heel het volk gedoopt werd,
en nadat ook Jezus gedoopt was en aan het bidden was,
dat de hemel geopend werd
22
en de heilige geest neerdaalde op hem in de lijfelijke gedaante als een duif
en een stem uit de hemel geschiedde:
Jij bent mijn zoon de geliefde, in jou heb ik vreugde.
 
Scroll naar boven