Lucas 2,1-21

Vertaling

21
Vrees niet, jij akkerland!
Verheug je en wees blij,
want JHWH heeft grote dingen gedaan.
22
Vrees niet, jullie dieren van het veld!
Want de weiden van de woestijn worden groen,
het geboomte zal vrucht1 dragen,
de wijnstok en vijgenboom zullen hun kracht geven.
23
En jullie, kinderen van Sion, verheug je en wees blij in JHWH, jullie God
want Hij zal jullie geven de regen op de rechte tijd
en Hij zal voor jullie de regenstromen laten neerdalen,
de vroege en de late buien van in het begin.
24
En de dorsvloeren zullen vol koren zijn
de persen van most en olie overlopen.
25
Zo ik zal Ik voor jullie de jaren goedmaken
waarin de sprinkhaan,
de vreetkever, het ongedierte, de rups (alles) opvrat:
mijn grote leger, dat Ik onder jullie gezonden had.
26
En jullie zullen volop en tot verzadiging eten
en loven de naam van JHWH, jullie God,
die bij jullie wonderbaarlijke dingen heeft gedaan.
Mijn volk zal niet meer te schande worden, tot in eeuwigheid.
27
En jullie zullen weten, dat Ik in het midden van Israël ben
en dat Ik JHWH jullie God ben
en niemand anders.
Mijn volk zal niet meer te schande worden, tot in eeuwigheid.
 

Noten

  1. verdient de voorkeur boven ‘zijn vrucht’.↩︎
Scroll naar boven