de verwoesting van Jeruzalem

Vertaling

Lucas 21: 5 – 19 voor 25 november, derde zondag van de Voleinding
 
05
Toen sommigen over de tempel zeiden,
dat die met mooie stenen en wijgeschenken was versierd,
06
zei hij:
“De dingen die jullie bekijken –
er zullen dagen komen waarin geen steen op steen wordt gelaten,
die niet zal worden weggebroken.”
07
Zij ondervroegen hem en zeiden:
“Meester wanneer zullen deze dingen geschieden?
Wat is het teken, dat deze dingen gaan geschieden?”
08
Toen zei hij:
“Ziet toe, laat je niet afleiden,
want er zullen velen komen onder mijn naam, die zeggen:
Ik ben!
en:
De tijd is dichtbij!
Gaat niet achter hen aan.
09
Wanneer jullie dan horen over oorlogen en onlusten,
schrik dan niet, want die dingen moeten eerst geschieden;
maar dit is niet gelijk het einde”
10
Daarop zei hij hen:
“Opstaan zal volk tegen volk
en koninkrijk tegen koninkrijk.
11
Er zullen zware aardbevingen zijn,
en nu hier dan daar pest en honger
en schrikbarende dingen
en aan de hemel grote tekenen.
12
Maar vóór al deze dingen
zullen zij de handen aan jullie slaan
en jullie vervolgen,
je overleveren aan de synagogen
en gevangenissen
en jullie voorleiden aan koningen en oversten,
vanwege mijn naam.
13
Dat zal voor jullie uitlopen op getuigenis!
14
Neemt je dan in jullie harten voor
niet van te voren te bedenken hoe je je zult verdedigen.
15
Want ik zal jullie mond en wijsheid geven,
waar allen die jullie tegenstanders zijn
niet tegenop zullen kunnen of weerleggen.
17
Jullie zullen overgeleverd worden
zelfs door ouders en broers
en verwanten en vrienden
en zij zullen [sommigen] uit jullie doden
en jullie zullen gehaat worden door iedereen
vanwege mijn naam
18
en geen haar van jullie hoofd zal verloren gaan.
19
Jullie zullen je zielen in volharding bezitten”.
 
 
Scroll naar boven