Lucas 1,39-45

Vertaling

39
In die dagen stond Maria op
en ging op reis naar het bergland
– met spoed –
naar een stad in Juda.
40
Ze ging het huis van Zacharias binnen
en begroette Elisabeth.
41
En het geschiedde:
toen Elisabeth de groet van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot
en Elisabeth werd vervuld van heilige geest
42
en ze riep met luide stem:
Gezegend jij, onder de vrouwen
en gezegend de vrucht van je schoot.
43
en hoe komt het
dat de moeder van mijn Heer
naar mij toekomt?
44
Want zie,
toen de klank van jouw groet
mijn oren bereikte,
sprong het kind van vreugde
op in mijn schoot;
45
gezegend zij die is gaan vertrouwen dat
wat tot haar gesproken is vanwege de Heer
volbracht zal worden.
Scroll naar boven