Een gelijkenis over een rechter en een weduwe

Vertaling

1
Hij sprak nu een gelijkenis tot hen
met het doel dat ze altijd moesten bidden
en niet verslappen.
2
Hij zei: er was eens een rechter in een of andere stad,
die God niet vreesde en
voor geen mens ontzag had1 .
3
Er was ook een weduwe in die stad
die bij hem kwam en zei:
Zorg voor mijn recht2 jegens3 mijn tegenpartij.
4
En hij wilde niet, een tijd lang,
maar daarna zei hij in zichzelf:
ook al vrees ik God niet en
heb ik voor geen mens ontzag,
5
nu dan,
omdat deze weduwe
mij moeilijkheden bezorgt,
zal ik haar recht doen,
opdat zij niet op het eind komt
en mij in het gezicht slaat
6
En de Heer zei:
hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt!
7
Nu dan, zal God geen recht doen
aan zijn uitverkorenen
die dag en nacht tot hem roepen
en laat Hij hen wachten?
8
Ik zegt jullie dat hij hen met spoed recht zal doen.
Maar als de zoon van de mensen komt,
zal hij dan geloof vinden op aarde?
 

Noten

  1. respecteerde↩︎
  2. wraak↩︎
  3. Wat ouderwets, maar om een herhaling van het woorddeel “tegen” te voorkomen toch maar gebruikt↩︎
Scroll naar boven