vreugde om wat / wie terug werd gevonden

Vertaling

Lucas 15: 1 – 10
1
Ze bleven naar hem toekomen, allemaal,
de tollenaars en de zondaars,
om hem te horen
2
Gemor bleef komen van de kant van de Farizeeën
en de schriftgeleerden,
die zeiden:
“Hij daar ontvangt zondaars en eet met hen”
3
Toen zei hij tot hen deze gelijkenis, hij sprak:
4
“Welke mens onder jullie die honderd schapen heeft
en er één van verliest,
zal niet de negenennegentig achterlaten in de woestijn
en voortgaan achter het verlorene tot hij het vindt?
5
Wanneer hij het gevonden heeft,
legt hij het op zijn schouders
en is blij
6
en wanneer hij bij huis komt,
roept hij de vrienden en de buren bijeen
en zegt hen:
“Weest blij met mij,
omdat ik mijn schaap heb gevonden dat was verloren”
7
Ik zeg jullie: zo zal er blijdschap zijn
in de hemel
over één zondaar die tot ommekeer komt
[meer] dan over negenennegentig rechtvaardigen
die geen ommekeer nodig hebben.
8
Of welke vrouw die tien drachmen heeft
– indien ze één drachme verliest,
neemt niet de lamp
en veegt het huis
en zoekt zorgvuldig totdat zij vindt?
9
Wanneer zij hem gevonden heeft,
roept zij de vrienden en de buren bijeen
en zegt:
“Weest blij met mij
omdat ik de drachme heb gevonden die ik verloren had”
10
Zo, zeg ik jullie, zal er blijdschap zijn
voor het aangezicht van de boden van God
over één zondaar die tot ommekeer komt.
 
 
 
Scroll naar boven