Lucas 12,22-40

Vertaling

22
Hij zei tegen zijn leerlingen:
Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over je leven wat je moet eten,
of over je lichaam wat je moet aantrekken:
23
het leven is meer dan het voedsel
en het lichaam is meer dan de kleding.
24
Let op de raven!
Zij zaaien niet en oogsten niet,
voor hen geen voorraadkamer of schuur,
en God geeft hen te eten.
Hoeveel meer verschillen jullie van de vogels?
25
Wie van jullie kan door zich zorgen te maken een el aan zijn lengte toevoegen?
26
Indien jullie dan tot het geringste nog niet in staat zijn
wat zul je dan zorgen hebben over het overige?
27
Let op de lelieën, hoe zij groeien:
zij zwoegen niet, zij spinnen niet!
Maar ik zeg jullie: zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid
was niet gekleed als één van deze.
28
Indien God het gras dat vandaag op het veld staat
en dat morgen in de oven geworpen wordt zó bekleedt,
hoeveel te meer dan jullie, kleingelovigen!
29
Ook jullie: vraag je niet af wat je eet of drinkt.
Wind je niet op!
30
Met al die vragen houden de heidenen op deze wereld zich bezig,
maar van jullie weet de vader dat je ze nodig hebt.
31
Zoek toch zijn koninkrijk en die dingen krijg je erbij!
32
Vrees niet, jullie kleine kudde,
want jullie vader heeft ervoor gekozen om jullie het koninkrijk te géven!
33
Verkoop je spullen en schenk (een teken van) ontferming.
Maak jezelf beurzen die niet verouderen,
een onuitputtelijke schat in de hemelen,
waar geef dief komt en geen mot die verteert.
34
Want waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn.
35
Laten jullie lendenen omgord zijn
en de lampen brandend.=
36
En jullie: wees net als mensen die wachten op hun heer
wanneer die terugkomt van de bruiloft:
als hij gekomen is en op de deur klopt doen zij hem onmiddellijk open.
37
Zalig die slaven, die de heer bij zijn komst wakende vindt!
Waarlijk ik zeg jullie: hij zal zich omgorden en hen doen aanliggen
en langsgaan om hen te bedienen.
38
Ook wanneer hij komt in de tweede of in de derde wake en het zo vindt:
zalig zijn zij!
39
Maar weet dit:
had de heer van het huis geweten in welk uur de dief zou komen,
dan had hij in zijn huis niet laten inbreken.
40
Wees dan gereed jullie, want op een uur dat je het niet verwacht
komt de mensenzoon.
Scroll naar boven