Het ene nodige

Vertaling

38
Toen zij onderweg waren
ging hij een dorp binnen.
Een vrouw, Marta genaamd, ontving hem.
39
Zij had een zuster, die Maria heette.
Die zat aan de voeten van de Heer
en luisterde naar zijn woord 1).
40
Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door haar vele dienstwerk 2).
Ze kwam zeggen:
Heer,
het doet u toch wel iets
dat mijn zuster mij alleen het dienstwerk laat doen?
Zeg haar dan mij te helpen!
41
Maar de Heer antwoordde haar:
Marta, Marta
jij maakt je zorgen en bent onrustig over vele dingen 3).
42
Maar één ding is nodig.
Maria heeft het goede deel gekozen,
dat haar niet zal worden ontnomen.
 
1
) Enkelvoud is wellicht beter dan meervoud (NBV), dat Lukas ook kent i.v.m. de woorden van Jezus. Want is dit woord niet het ene, dat nodig is (vs.42)?
 
2
) Via “de zorg voor haar gasten” introduceert de NBV nieuwe figuren (de discipelen) in dit verhaal. Bij Lukas spelen echter alleen Jezus, Maria en Marta in deze perikoop een rol.
 
3
) NBV: “… je maakt je veel te druk”. Echter niet de mate, waarin Marta zich druk maakt is hier aan de orde, maar datgene waar ze zich druk om maakt.
 
Scroll naar boven