Proloog

Vertaling

1
In het begin was het woord1
en het woord was God nabij
het was zelf God, het woord;
2
dat was in het begin God nabij.
3
Alles is erdoor geworden
en buiten dat om is niets geworden
wat geworden is.
4
Daardoor was er leven
en dat leven was het licht van de mensen.
5
het licht schijnt in de duisternis;
maar de duisternis krijgt het niet te pakken.
 
6
Het geschiedt: een mens, van God gezonden
zijn naam was Johannes.
7
Hij kwam voor een getuigenis
om te getuigen over het licht
opdat allen door hem zouden gaan geloven.
8
Hij was niet zelf het licht
maar kwam om te getuigen over het licht.
 
9
Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht
was bezig in de wereld te komen.
10
In de wereld was het
de wereld is erdoor geworden
maar de wereld heeft hem niet erkend.
11
Tot wat van hem was kwam hij
maar wie van hem waren, hebben hem niet aanvaard.
12
Wie er ook maar hem aanvaardden,
gaf hij het voorrecht,2 kinderen van God te worden
aan hen, die geloven in zijn naam,
13
niet uit bloed,3 niet uit menselijke wil,
of uit de wil van een man
maar uit God zijn ze geboren.
 
14
Het woord is vlees-en-bloed4 geworden,
het heeft bij ons willen wonen
en we hebben zijn glorie gezien,
een glorie zoals past
bij de eniggeboren zoon van de Vader
vol van genade en waarheid.

Noten

  1. Logos is in feite onvertaalbaar, is namelijk zowel filosofische term van die dagen (oerprincipe’) als verwijzing naar de dabar van JHWH ‘Spreken’ (Naardense Bijbel) trekt de tekst alléén naar Gen. 1 toe en vertaalt bovendien een zelfstandig naamwoord met een werkwoord.↩︎
  2. Naar de NBV, vgl. Elberfelder (‘Recht’). Exousia is onvertaalbaar, heeft ook het aspect ‘macht’ (SVV/NBG’51, Vulg. potentiam) in zich.↩︎
  3. Voor mij niet acceptabel; ‘op natuurlijke wijze’ (NBV) is te ver van de tekst maar, een alternatief zie ik nog niet.↩︎
  4. Met dank aan de Naardense Bijbel voor deze prachtige vondst, die het onacceptabele ‘vlees’ vermijdt en precies het lijfelijk-reele aanduidt. Ook ‘werkelijkheid’ (Karel Deurloo, mondeling) is te overwegen.↩︎
Scroll naar boven