de pleitbezorger

Vertaling

15
Wanneer gij1 mij liefhebt,
dan zult gij mijn geboden bewaren.
16
Ik zal de vader vragen,
hij zal u een andere pleitbezorger2 geven
dié zal bij u zijn totaan de voleinding:3
17
de geest der waarheid,
waar de wereld geen vat op krijgt,
want die ziet, noch kent hem;
maar gij kent kent hem wel,
want hij blijft bij u
en zal in u zijn.
18
Ik zal u niet als wezen achter laten,
ik kom naar u toe.
19
Het duurt niet lang meer
en de wereld ziet mij niet meer,
maar gij zult mij wel zien,
want ik leef en gij zult leven.
20
En op die dag zult gij beseffen
dat ik in de vader ben,
dat gij in mij bent
en ik in u.
21
Wie zich houdt aan mijn geboden
en die bewaart,
dié is degene die mij liefheeft.
Wie mij liefheeft,
die zal de vader liefhebben
en die zal ik liefhebben,
aan die zal ik mijzelf doen zien.
22
Judas, niet die van Iskariot, zegt tegen hem:
heer, hoe moeten wij ons dat voorstellen
dat gij u aan ons zult openbaren,
maar niet aan de wereld?
23
Jezus antwoordde en zei tegen hem:
wie mij liefheeft zal mijn woord bewaren
en die zal mijn vader liefhebben.
Wij zullen naar hem toe gaan
en bij hem woning maken.
24
Wie mij niet liefheeft
bewaart mijn woorden niet.
Dit woord dat gij hoort is niet van mij,
maar van de vader die mij gezonden heeft.
25
Deze dingen heb ik tegen u gezegd,
nu ik nog bij u ben.
26
Maar de pleitbezorger, de heilige geest,
die de vader zenden zal in mijn naam,
dié zal u alles duidelijk maken
en te binnen brengen alles wat ik u heb gezegd.
27
Vrede laat ik u,
mijn vrede geeft ik u.
Niet zoals de wereld die geeft, geef ik u die.
Wees maar niet ontroerd of bang.
28
Gij hebt gehoord dat ik gezegd heb:
ik ga heen én ik kom tot u.
Als gij mij zoudt liefhebben,
zoudt gij blij zijn,
omdat ik tot de vader ga,
want de vader is meer dan ik.
29
En nu heb ik tot u gesproken
voordat het gebeurt,
opdat gij vertrouwen zult hebben
wanneer het gebeurt.
30
Niet veel zal ik nog met u spreken,
want de beheerser van de wereld komt.
In mij heeft hij niets,
31
maar zo zal de wereld weten
dat ik de váder liefheb
en dat ik doe
zoals de vader mij heeft opgedragen.
Laten wij opstaan en van hier gaan.

Noten

  1. ik heb gekozen voor ‘gij’ in plaats van ‘jullie’ omdat ik ‘jullie’ te familiair, maar ook te lelijk vind.↩︎
  2. met deze vertaling volg ik Naastepad.↩︎
  3. letterlijk: tot aan de eeuw. Bedoeld is dan de eeuw die komt, namelijk die van de voleinding. In het hebreeuws: de olam haba.↩︎
Scroll naar boven