JHWH, doe iets!

Vertaling

7
‘Al1 getuigen onze overtredingen tegen ons
JHWH, doe [iets]2, omwille van uw naam;
ook al3 zijn we vaak van U afgedwaald
en hebben we tegenover U gezondigd.
8
Hoop van Israël,
zijn Bevrijder in een tijd van verdrukking,
waarom zou U zijn als een vreemdeling in het land
als een reiziger die zoekt naar onderdak?
9
Waarom zou U zijn als een hulpeloos man
als een held niet in staat om te bevrijden?
U bent toch in ons midden, JHWH
uw naam is over ons uitgeroepen –
laat ons niet aan ons lot over!4
10
Zo zegt JHWH over5 dit volk:
Ze hielden ervan te dolen6
hun voeten spaarden ze niet.
JHWH heeft geen plezier meer in hen
nú denkt hij aan hun overtredingen
en confronteert hen met hun zonden.

Noten

  1. = Voor `im als ‘(ook) al’ vgl. Jer. 15,1.↩︎
  2. = De ringcompositie met het markante `asa aan het slot van vs. 22 vraagt om ‘doen’, maar dat kan in het Nederlands niet zonder object.↩︎
  3. = Ook ki kan concessief ‘ook al’ betekenen, zie HAL bet. 12. Met ‘want’ vertalen kán wel, maar NBG ‘51 werkt verwarring, alsof JHWH handelt vanwege de zonden van het volk; het ‘want’ slaat echter terug op het eerste versdeel. Ook asyndetisch (NBV) helemaal niet vertalen is een optie.↩︎
  4. = Zo NBG 51, lett. is het ‘niet met rust laten’ maar dat heeft in het Ned. een andere connotatie.↩︎
  5. = Ook ‘tot’ is mogelijk, maar niet waarschijnlijk omdat in het vervolg in de 3e persoon over het volk wordt gesproken.↩︎
  6. = In de betekenis van ‘afdwalen’, vgl. vs. 7.↩︎
Scroll naar boven