Hemelwaarts

Vertaling

Handelingen 1:1-12
 
1
Teofilus, mijn eerste boek stelde ik samen over alles wat deze1 Jezus deed en leerde
2
vanaf het begin2 tot de dag dat hij opgenomen werd,
na de apostelen die hij uitgekozen had door de heilige Geest opdracht gegeven te hebben.
3
Aan hen toonde hij zich levend met vele bewijzen na zijn lijden3,
gedurende veertig dagen hen verschijnend
en (met hen) sprekend over het koningschap van God.
4
Terwijl hij met hen at, droeg hij hen op zich niet uit Jeruzalem terug te trekken
maar de vervulling af te wachten van de belofte van de vader
die jullie van mij hoorden.
5
Want Johannes doopte met water
maar jullie zullen met heilige Geest gedoopt worden
na enkele dagen.
6
Zij nu, bijeengekomen, vroegen hem:
Heer,
richt u in deze tijd het koningschap voor Israël weer op?
7
Hij zei tot hen:
Het is niet jullie zaak de tijden of gelegenheden te weten,
die de vader onder zijn eigen macht hield.
8
Maar jullie zullen kracht ontvangen
wanneer de heilige Geest over jullie komt
en jullie zullen mijn getuigen zijn
in Jeruzalem
in heel Judea en Samaria
en tot het uiteinde der aarde.
9
Dat zeggend, terwijl zij het zagen, werd hij opgenomen
en een wolk onttrok hem aan hun ogen.
10
Toen zij hemelwaarts keken, toen hij heen ging
zie! twee mannen in witte kleren stonden bij hen
11
Die zeiden:
Galilese mannen
wat staan jullie hemelwaarts te kijken?
Deze Jezus, die opgenomen werd, weg van jullie, hemelwaarts
zal zo, op dezelfde manier, komen als jullie hem hemelwaarts zagen heengaan.
12
Toen keerden zij terug naar Jeruzalem
weg van de berg, die Olijfberg heet
die dicht bij Jeruzalem is
een sabbatsreis ver.

Noten

  1. vgl. Blass, Debrunner, Rehkopf, Grammatik des Neutestamentlichen Griechisch, par. 260,7↩︎
  2. Zo bijv. Gerhard Schneider, Die Apostelgeschichte, 1.Teil, HTKNT, S.189 en NBV↩︎
  3. “en dood” voegt NBV hier toe!↩︎
Scroll naar boven