De Eeuwige zal bevrijden

Vertaling

2
God1 sprak tot Mozes, hij zei:
Ik ben JHWH
ik liet me zien aan Abraham, aan Isaak en aan Jakob als El Sjaddai2
mijn naam JHWH heb ik hen niet bekend gemaakt.
3
Wel heb ik [de acte van] mijn verbond met hen opgesteld
dat ik hun het land Kanaän zou geven
het land van hun allochtoonschap
waar zij als allochtoon verbleven.3
4
Ook heb ik zelf het gekerm van de kinderen van Israël gehoord
die de Egyptenaren tot dienstknechten hadden gemaakt
en ik ben mijn verbond indachtig geweest.
5
Zeg daarom tegen de kinderen van Israël:
Ik ben JHWH
Ik zal jullie doen uittrekken onder de last van de Egyptenaren vandaan
ik zal jullie redden uit de dienstbaarheid aan hen
ik zal jullie met een uitgestrekte arm verlossen
en met krachtige rechtsuitspraken.
6
Ik zal jullie als mijn volk aannemen
en ik zal jullie God zijn.
Zo zullen jullie weten dat ik JHWH jullie god ben
die jullie onder de last van de Egyptenaren vandaan heeft doen uittrekken.
7
Ik zal je naar het land brengen
waarvoor ik mijn hand in het vuur heb gestoken
dat ik het Abraham, Izaak en Jakob zou geven
en ik zál het jullie in bezit geven
ik, JHWH.
8
Aldus sprak Mozes tot de kinderen van Israël
maar zij gaven geen gehoor aan Mozes
vanwege hun ongeduld en vanwege de zwaarte van hun dienstbaarheid.

Noten

  1. Hier wijkt de Hebreeuwse telling af van NBG. Ik houd de Hebreeuwse telling aan, die gevolgd wordt door de Willibrord-vertaling.↩︎
  2. De laatste jaren is er veel over el sjaddai geschreven. Sommigen leggen verband met adé, veld, en zien in hem de Heer van de dieren, maar de etymologie is omstreden. HAL legt verband met Akkadisch ~adûm,~ berg, reeks bergen, wat een vertaling Heer van de bergen zou opleveren. Bijbels-theologisch gezien is het een ‘oude’ godsnaam die de donkere, numineuze kant van JHWH laat zien, vgl. Job, waar meer dan de helft van de plaatsen te vinden is, vgl. ook Ruth 1:20.↩︎
  3. Ik vertaal gr evenals in Exodus 12 als allochtoon.↩︎
Scroll naar boven