De tweede lijdensaankondiging

Vertaling

30
Zij vertrokken vandaar
en reisden door Galilea.
En hij wilde niet,
dat iemand dit te weten kwam.
31
Want hij onderwees zijn leerlingen.
Hij zei hun:
De Mensenzoon wordt overgeleverd
in de handen van mensen
en zij zullen hem ter dood brengen
maar nadat hij ter dood gebracht is
zal hij na drie dagen opstaan.
32
Zij begrepen deze woorden niet
maar durfden hem er niet naar te vragen.
33
Zij kwamen te Kafarnaüm.
En thuis gekomen vroeg hij hun:
Waarover discussieerden jullie onderweg met elkaar?
34
Maar zij zwegen.
Want zij hadden onderweg met elkaar
erover gesproken, wie de grootste was.
35
Hij ging zitten en riep de twaalf
en zei tegen hen:
Als iemand de eerste wil zijn,
dan zal hij van allen de laatste
en van allen een dienaar zijn.
36
Hij nam een kind, stelde dat in hun midden
sloot het in zijn armen en zei tot hen:
37
Wie één van deze kinderen ontvangt in mijn naam,
die ontvangt mij.
En wie mij ontvangt,
ontvangt niet mij,
maar hem die mij gezonden heeft.
Scroll naar boven